Kalendář akcí

INEBRIA Edinburgh 2022

INEBRIA je mezinárodní síť výzkumných pracovníků, politiků, praktiků a dalších zúčastněných stran, které se zajímají o potenciál krátkých intervencí ve zdraví a dalších prostředích ke snížení škod způsobených užíváním alkoholu a jiných drog.

Jejím cílem je poskytnout globální vedoucí postavení ve vývoji, hodnocení a implementaci praxe založené na důkazech v oblasti včasné identifikace a krátké intervence při užívání nebezpečných a škodlivých látek.

Stručné informace o konferenci INEBRIA Edinburgh 2022

jsou zveřejněny na webu ISSUP (International Society of Substance Use Proffessionals).

místo: Edinburgh, Spojené království