Kalendář akcí

»

Drogy pod lavicí

SANANIM pořádá veřejnou odbornou debatu na téma problematiky drog a školy. Co dělat s uživatelem drog ve škole? Jaká prevence je mezi dětmi účinná? Jak se k problému legálních i nelegálních drog stavějí školy? Jaké jsou jejich možnosti a jak funguje spolupráce s rodiči? A jak rizikové jsou „nové“ závislosti – chytré telefony, internet, online hraní? Na tyto i další otázky budou odpovídat odborníci ze zainteresovaných stran – adiktolog, vedoucí Poradny pro rodiče SANANIM, ředitel základní školy či odbornice na prevenci sociálně-patologických jevů mezi mládeží. Moderuje Petr Třešňák (RESPEKT).

Počet míst omezen.

místo: Praha 1, Pedagogická fakulta UK (velký sál - suterén), Magdalény Rettigové 47/4

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

"Nové syntetické drogy" (syntetické kanabinoidy a katinony) - 2 úmrtí a řada nefatálních intoxikací:  Tisková informace a vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a národní protidrogové koordinátorky z 12. 9. 2018 (Presscentrum). Aktualizované informace najdete v Novinkách NMS a na facebookové stránce drogyinfo.

TOPlist