ZVEŘEJNĚNÍ EVROPSKÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY O DROGÁCH 2018

, rubrika Press centrum

AVÍZO 7. června 2018 v 11:30 - Tisková konference ke zveřejnění Evropské drogové výroční zprávy 2018: Trendy a vývoj v tiskovém sále ÚV ČR.

Nejnovější trendy na drogovém trhu a faktory, které se na formování těchto trendů podílejí, představí odborníci u příležitosti zveřejnění Evropské zprávy o drogách 2018: trendy a vývoj. Zpráva se zabývá dostupností drog a drogovým trhem, výskytem a vývojem v oblasti užívání drog a zdravotními problémy spojenými s užíváním drog a opatřeními k jejich řešení. Zpráva bude představena souběžně s mezinárodním zveřejněním v Lisabonu.

 

Konání konference: 

Čtvrtek 7. 6. 2018, 11:30
ATRIUM - tiskový sál, Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1

 

Mluvčí na konferenci:

Marica Ferri, MSc, PhD
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost 

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti 

 

Svou účast prosím potvrďte do středy 6. června do 18:00
na e-mail povolna.renata@vlada.cz.

 

EVROPSKÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018 bude ke stažení online (7. 6. od 11:30 SEČ): http://www.emcdda.europa.eu/edr2018 #EDR2018 

 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) bylo zřízeno v roce 1993. Centrum EMCDDA, které je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie, zahájilo svou činnost v roce 1995 a sídlí v Lisabonu. Úkolem EMCDDA je poskytovat EU a jejím členským státům faktický přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor