Zítra bude jednat Expertní skupina k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím

, rubrika Press centrum

Jednání se koná 20. ledna 2023 od 10 do 12:30 hodin. Po skončení jednání bude vydána tisková zpráva.

Jednání Expertní skupiny k přípravě rámcového návrhu regulace konopím svolal národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Předcházelo mu jednání pracovních podskupin.

Informace o činnosti Expertní skupiny jsou zveřejňovány na stránce konopi.vlada.cz, která je součástí stránek Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Kontakt pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
David Hluštík hlustik.david@vlada.cz


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.