Riziko závislosti na digitálních technologiích se týká až čtvrtiny dospívajících

, rubrika Press centrum

Praha, 12. 7. 2022 – Historicky poprvé dnes schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí obsáhlou Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2022. Vyplývá z ní, že až čtvrtina dospívajících je v riziku závislosti na digitálních technologiích.

Riziko závislosti na digitálních technologiích se týká až čtvrtiny dospívajících

První zpráva o digitálních závislostech v České republice

Praha, 12. 7. 2022, 17:00 - Historicky poprvé dnes schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Zprávu o digitálních závislostech v České republice 2022.  Vyplývá z ní, že až čtvrtina dospívajících je v riziku závislosti na digitálních technologiích.

„První krok jsme udělali, důkladně jsme popsali situaci. Nadužívání internetu a digitálních technologií se týká velké části populace. Problém ohrožuje děti i dospělé," říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil.

Zpráva o digitálních závislostech 2022 obsahuje základní vymezení pojmů a popis národní strategie a politiky v této oblasti. Podrobně jsou v ní uvedena zjištění populačních i dalších výběrových studií, data ze zdravotnické statistiky týkající se léčby, i data ze sítě adiktologických služeb pracujících s klienty s problémy souvisejícími s jejich nadužíváním digitálních technologií.

„Ukazuje se, že nadužívání digitálních technologií se týká až čtvrtiny dospívajících a pětiny mladých dospělých. V posledních letech rychle rostou počty klientů, kteří  s tímto problémem navštěvují adiktologické ambulance," říká vedoucí národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

  • Digitální hry hraje rizikově, tj. 4 a víc hodin denně, 15-25 % žáků základních škol a 10-15 % studentů škol středních. Výskyt rizikového hraní her je 2-3krát vyšší mezi chlapci; s věkem klesá. Sociální sítě užívá rizikově 25-30 % žáků ZŠ a 45-50 % studentů SŠ; výskyt rizikového užívání sociálních sítí je mírně vyšší mezi dívkami a s věkem roste.
  • Do rizika závislosti na hraní her spadá 4-12 % dospívajících, do rizika závislosti na sociálních sítích 7-34 % dospívajících. Mezi dospělými spadá do rizika digitální závislosti 5-6 % populace; ve věku 15-24 let to však je 20 %. Extrapolací výsledků na populaci ČR starší 15 let lze odhadnout, že v riziku digitální závislosti je odhadem 445 tis. osob, v tom přibližně 253 tisíc mužů a 192 tisíc žen. Do kategorie vysokého rizika vzniku závislosti spadá odhadem 125 tis. osob.

Příloha k tiskové zprávě: Souhrn situace v oblasti digitálních závislostí v ČR (PDF, přímý odkaz)

Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2022 - plné znění zprávy (PDF) i její souhrn (PDF a html) jsou dostupné z úvodní stránky webu drogy-info.cz

Kontakt pro média

Mgr. Pavla Chomynová

vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, editorka Zprávy o digitálních závislostech
M +420 702 087 862, E-mail chomynova.pavla@vlada.gov.cz

 

Mgr. Jindřich Vobořil

národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865, E-mail voboril.jindrich@vlada.gov.cz