Ve čtvrtek bude jednat Expertní skupina k přípravě rámcového návrhu regulace trhu s konopím

, rubrika Press centrum

Jednání se koná 2. února 2023 od 13 do 15 hodin.

Jednání Expertní skupiny k přípravě rámcového návrhu regulace konopím svolal národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Předcházelo mu jednání pracovních podskupin.

Po jednání bude vydána tisková zpráva.

Pro rychlý přístup k informacím zveřejněným na této stránce je možno zadat do URL řádku v internetovém prohlížeči odkaz: konopi.vlada.cz

Kontakt pro média:

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
David Hluštík, hlustik.david@vlada.cz


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.