Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky zhodnotila dopady epidemie COVID-19 na oblast adiktologie a jednala o primární prevenci rizikového chování ve školství

, rubrika Press centrum

Tisková zpráva vydaná po jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) dne 25. 6. 2020.

PRAHA, 25. 6. 2020: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky projednala informace o dopadech epidemie COVID-19 na oblast adiktologie, primární prevenci rizikového chování ve školství a v oblasti péče o dítě v ohrožení adiktologickým problémem. Rada také odsouhlasila priority a oblasti dotačního titulu Úřadu vlády ČR Protidrogová politika na rok 2021 a schválila Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice za loňský rok.

Tisková zpráva je připojena.

Další informace najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.