Nízká regulace reklamy na hazardní hry v ČR. Hráči loni prohráli 59 miliard, zájem dospívajících a mladistvých i dětí roste

, rubrika Press centrum

Praha, 19. 06. 2024 – Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil uspořádal první pracovní setkání zaměřené na politiku v oblasti hazardu v ČR se zástupci dotčených resortů, odborníků, politiků a průmyslu. Účastníci upozornili na některá fakta: Povinná varování před riziky v reklamách na hazardní hry bývají často nezřetelná; propagace provozovatelů hazardních her je nedílnou součástí sportovního marketingu, kde nepodléhá žádné regulaci; reklama a marketing probíhají také formou registračních bonusů pro nové hráče a věrnostních programů pro stávající hráče; nedaří se regulovat reklamu dle rizikovosti jednotlivých her. Chybí ale také analýza potřeby a efektivity možných změn. Propagace také cílí na mladistvé. Velmi obtížným problémem je regulace nabídky on-line nelegálních her.

„V roce 2023 prohráli hráči hazardních her rekordních 59 miliard Kč, tedy ještě o 5 miliard více než v předchozím roce, a do hry vložili celkem 874 mld. Kč. Hazardní industrie na výhrách vyplatily celkem 814 mld. Kč. Největší překvapení a problém je nárůst zkušeností s hazardem u dospívajících a to na 15,8 %," říká národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodává: „Nemůžeme ignorovat stále nepříznivá čísla o míře rizikových a každodenních závislých lidí na hazardních hrách, kde se číslo stále pohybuje okolo 100 tisíc lidí a pro tyto lidí chybí dostatečná síť pomoci. Všechna účinná opatření jsou navržena ve vládou schváleném Akčním plánu a je potřeba je začít realizovat. Je například potřebné vedle nabídky včasné pomoci závislým a rizikovým hráčům také zajistit, aby herní společnosti naplnily lépe zákon a rizikovým hráčům nabídly účinná řešení seberegulace, vyloučení ze hry a odkaz na efektivní pomoc."

Současné nastavení reklamy na hazardní hry není dostatečné protektivní ve vztahu k dětem, dospívajícím a mladým dospělým. Děti a dospívající jsou běžně vystaveni neadresné reklamě v prostředcích městské hromadné dopravy a na internetu.

„Co mě ale ještě více znepokojuje, je hraní hazardních her u dětí a mladistvých. Podle každoročního průzkumu zaměřeného na rizikové chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze uvedlo hraní hazardních her v posledních 12 měsících celkem 16 % dospívajících, opakovaně, tj. několikrát za rok, hrálo 5,5 % a pravidelně, tj. skoro každý týden, téměř denně nebo denně hrála 2 % dotázaných," uvádí Jindřich Vobořil a dodává: „Pokud se tento trend potvrdí na celorepublikové úrovni, půjde o velmi znepokojivá čísla, kterým bude nutné dát zarářku. Jedním z účinných opatření ke snížení hraní hazardních her mezi dětmi a mladistvými je omezení dostupnosti reklamy na hazardní hry, a to zejména reklamy, která probíhá prostřednictvím influencerů."

Z diskuze též vyplynulo, že výzvou pro ČR (ale i celou EU) je nárůst nelegálního trhu s hazardními hrami, a to zejména online. Podle informací z proběhlé diskuze pochází 99 % provozovatelů nelegálních stránek z oblastí mimo EU a je složité tyto provozovatele postihovat. Dalším úskalím je, že při blokaci nelegální stránky okamžitě vznikne stránka nová. Dle odhadů se velikost nelegálního trhu pohybuje mezi 5 až 30 %.

Cílem setkání byla věcná diskuze ohledně nezbytných opatření a budoucího nastavení regulace reklamy na hazardní hry v České republice také s ohledem na aktuálně platný Akční plán politiky v oblasti závislostí na období 2023-2025, schválený vládou v dubnu 2023. Účastnící setkání diskutovali o možných opatřeních v oblasti omezení reklamy na hazardní hraní ve společnosti v souvislosti s veřejným zdravím, zranitelnými skupinami, jako jsou dospívající a vlivem nelegálního hazardu. Na konkrétní opatření budou zaměřena navazující jednání.

 

Kontakt pro média

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865, E-mail jindrich.voboril@vlada.gov.cz   

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, david.hlustik@vlada.gov.cz, +420 602 244 776.

 

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.