Národní protidrogový koordinátor upozorňuje veřejnost na riziko nabízených bonbónů a cukrovinek s obsahem psychoaktivních látek ...

, rubrika Press centrum

Národní protidrogový koordinátor upozorňuje veřejnost na riziko nabízených bonbónů a cukrovinek s obsahem psychoaktivních látek a považuje tuto nabídku za krajně neetickou.

Žádá prodejce o etickou seberegulaci, aby tyto produkty stáhli z trhu ještě před schválením zákona o nových psychomodulačních látkách.

Praha, 23. 1. 2024 - Nynější absence zákonné regulace trhu s novými psychoaktivními látkami, vede k vakuu, které umožňuje jejich nekontrolovaný prodej v jakékoli podobě, kvalitě a jakémukoli zákazníkovi. Zvláště problematické je nabízení produktů v podobě bonbónů nebo jiných cukrovinek, tedy ve formě atraktivní zejména pro zranitelnou skupinu nezletilých osob a mladých dospělých.

Na trhu se aktuálně objevují stále nové produkty zejména s obsahem nového polosyntetického kanabinoidu HHC, který má účinky srovnatelné s THC (což je hlavní přírodní psychoaktivní aktivní látka konopí), a to v podobě cukrovinek, bonbónů či sušenek. Na HHC se na rozdíl od konopí a THC v současnosti nevztahuje žádná právní norma. To umožňuje jeho nekontrolovaný prodej v jakékoli podobě, neověřené kvalitě a bez omezení jakémukoli zákazníkovi, tedy i nezletilým.

Zvláště problematická je nabídka HHC ve formě připomínající pochutiny, jako bonbóny nebo jiné cukrovinky (tzv. edibles), tedy ve formě atraktivní zejména pro zranitelnou skupinu dětí a dospívajících. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Jindřich Vobořil, upozorňuje veřejnost na rizika pro děti spojená s konzumací těchto konkrétních produktů: „Konzumace těchto výrobků, často s obsahem kanabinoidů ve vysoké koncentraci může být riziková vzhledem k možné silné a neočekávané intoxikaci kvůli pomalému vstřebávání aktivních látek, jejich prodlouženému působení nebo obtížím kontrolovat průběh intoxikace po požití." Kromě množství zkonzumované látky se riziko zvyšuje také při kombinaci s alkoholem, léky nebo jinou látkou s psychoaktivním účinkem obzvlášť u dětí.

Regulaci trhu s novými psychoaktivními látkami, tzv. psychomodulačními látkami řeší poslanecký návrh Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Návrh zákona je nyní ve 2. čtení. Počítá s udělováním povolení pro prodejce a výrobce psychomodulačních látek, s přísným hodnocením bezpečnosti látek uváděných na trh, kontrolou kvality nabízených produktů, s úplným zákazem prodeje těchto látek nezletilým, zákazem nabízení ve formě potraviny, či zákazem reklamy a s povinností uvádění pravdivých informací pro konzumenta.

„Psychomodulační látky jsou látky s nižším rizikem ve srovnání s některými jinými látkami, ale nejsou bez rizika. Nabízení těchto produktů formou atraktivní pro děti a ve formě potravin, považuji za krajně neetické. Vládu jsem přesvědčil o možnosti regulace tohoto typu látek, místo pokračování v nekonečném rozšiřování prohibičního seznamu. Důvodem má být lepší kontrola a neznamená zcela neregulovaný trh," říká Jindřich Vobořil a apeluje: „Vyzývám výrobce a prodejce produktů obsahujících HHC, aby přehodnotili své postupy a takové produkty stáhli z oběhu. Podobně žádám o totéž s dalšími možnými produkty řady kanabinoidních látek, které jsou již připraveny podle informací k dostupnosti na trhu. V opačném případě stát bude muset reagovat mnohem razantněji!"

Kontakt pro média:

Mgr. Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
M +420 725 805 865
E-mail voboril.jindrich@vlada.cz

Žádosti o rozhovor a otázky je možno zasílat prostřednictvím Davida Hluštíka, hlustik.david@vlada.cz, +420 602 244 776

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.