Národní konference Alkohol a tabák 2019 (tisková zpráva)

, rubrika Press centrum

Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019 se konala 27. listopadu 2019. Na konferenci navazují dvě konzultace domácích i zahraničních expertů týkající se konkrétních opatření v oblasti alkoholu a tabákových výrobků.

Tisková zpráva s titulkem Legální návykové látky jsou u nás stále příliš dostupné dětem i mladistvým, shodli se experti na konferenci alkohol a tabák v ČR byla zveřejněna na stránkách vlada.gov.cz v Média centru a na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Uvádí se v ní mimo jiné:

"Mezi opatření s nejvyšším účinkem patří zvýšení ceny, omezení reklamy na alkohol, cílené preventivní programy, a to i na úrovni praktických lékařů a lékáren, nebo zvýšení represe při porušení zákazu konzumace za volantem. ... Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usiluje o to, aby došlo k úpravě pravidel pro regulaci reklamy na alkoholické nápoje, zejména s ohledem na dopad na děti a mladistvé."

Na konferenci vystoupili: ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, zahraniční experti z WHO a z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Centra pro tabák v Heidelbergu i domácí odborníci. 

Další informace jsou uvedeny v tiskové zprávě (odkaz výše).