Národní konference Alkohol a tabák 2019 (tisková zpráva)

, rubrika Press centrum

Národní konference Alkohol a tabák v ČR 2019 se konala 27. listopadu 2019. Na konferenci navazují dvě konzultace domácích i zahraničních expertů týkající se konkrétních opatření v oblasti alkoholu a tabákových výrobků.

Tisková zpráva s titulkem Legální návykové látky jsou u nás stále příliš dostupné dětem i mladistvým, shodli se experti na konferenci alkohol a tabák v ČR byla zveřejněna na stránkách vlada.cz v Média centru a na stránce Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Uvádí se v ní mimo jiné:

"Mezi opatření s nejvyšším účinkem patří zvýšení ceny, omezení reklamy na alkohol, cílené preventivní programy, a to i na úrovni praktických lékařů a lékáren, nebo zvýšení represe při porušení zákazu konzumace za volantem. ... Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR aktuálně usiluje o to, aby došlo k úpravě pravidel pro regulaci reklamy na alkoholické nápoje, zejména s ohledem na dopad na děti a mladistvé."

Na konferenci vystoupili: ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová, zahraniční experti z WHO a z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Centra pro tabák v Heidelbergu i domácí odborníci. 

Další informace jsou uvedeny v tiskové zprávě (odkaz výše).


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist