Každé páté úmrtí v ČR mají na svědomí cigarety

, rubrika Press centrum

Tisková zpráva Národní linky pro odvykání k Mezinárodnímu nekuřáckému dni 2022.

Ve čtvrtek 17. listopadu se jako každoročně připomínal Mezinárodní nekuřácký den. Národní linka pro odvykání u této příležitosti vydala tiskovou zprávu, ve které citovala vyjádření Jindřicha Vobořila (národního koordinátora pro protidrogovou politiku), Viktora Mravčíka (poradce národního koordinátora pro protidrogovou politiku) a Pavly Chomynové (vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti).

Plné znění tiskové zprávy Každé páté úmrtí v ČR mají na svědomí cigarety. Potenciálu nikotinových alternativ pro odvykání se věnují adiktologové i vláda je v příloze.