Evropská zpráva o drogách 2022 - zveřejnění 14. 6.

, rubrika Press centrum

Zprávu připravila a zveřejnila evropská agentura pro drogy (EMCDDA). Zpráva i doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EMCDDA. Uvádíme odkazy.

Dokumenty k on-line zveřejnění Evropské zprávy o drogách 2022 jsou ke stažení ze stránky: https://www.emcdda.europa.eu/news_en (v angličtině)

 

Výňatek z textu - pracovní překlad: 
"Evropská zpráva o drogách 2022: Trendy a vývoj přichází v době, kdy nedávné významné globální události hluboce ovlivnily všechny oblasti našeho života, a proto mají také důsledky pro problémy s drogami, kterým dnes v Evropě čelíme. Naše stěžejní zpráva je navržena tak, aby pomohla Evropě lépe se připravit na tyto výzvy. Činí tak analýzou trendů, které utvářejí současnou situaci, a identifikací nově vznikajících hrozeb, které mohou mít dopad na drogové problémy, kterým bude Evropa v budoucnu čelit. 

 Je důležité poznamenat, že tato analýza není samostatná, ale je podpořena velkým množstvím nedávné práce. Jako vždy doprovázíme letošní zprávu naším Statistickým bulletinem , který poskytuje přístup k podkladovým údajům a metodickým poznámkám a upozorněním. Tato zpráva rovněž do značné míry čerpá z nedávných přezkumů vývoje na trzích s kokainem a metamfetaminem, které byly provedeny ve spolupráci s Europolem. Tyto studie ukazují, že stimulanty v současnosti hrají v evropském drogovém problému stále důležitější roli. V letošním roce také uplyne 25 let práce systému včasného varování EU o nových psychoaktivních látkách. Tento milník je oslavován v doprovodném přehledu úspěchů této průlomové sítě."