Evropská zpráva o drogách 2020

, rubrika Press centrum

Zpráva European Drug Report 2020 byla zveřejněna 22. 9. 2020. Je k dispozici i v češtině.

European Drug Report 2020 (Evropská zpráva o drogách) je ke stažení ze stránek Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislosti (EMCDDA): https://www.emcdda.europa.eu/edr2020

Hlavní témata (Key Issues) jsou k dispozici i v češtině: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439CSN.pdf

Část Trends and Developments a Statistical Bulletin 2020 byly vydány pouze v angličtině.

Na stránce European Drug Report 2020 najdete i balíček pro média a audiovizuální materiál.