EMCDDA: Měnící se role Evropy při rozšiřování trhů s kokainem a metamfetaminem

, rubrika Press centrum

Tisková zpráva EMCDDA č. 5/2022 byla vydána 6. 5. 2022 k tiskové konferenci protidrogové agentury EU (EMCDDA) a Europolu. Byly zveřejněny nové analýzy drogových trhů EU 2022:  analytické zprávy k trhům s kokainem a metamfetaminem. 

Z tiskové zprávy jsme vybrali:

"Analýzy pokrývají trendy v dodavatelském řetězci od výroby a obchodu až po distribuci a použití. Popisují velký a expandující trh s kokainem a v současné době malý, ale neustále rostoucí trh s metamfetaminem v EU. Varují také před zvýšenou hrozbou, kterou představují inovace výrobních procesů a chemických prekurzorů a rostoucí řada produktů, které mohou být pro spotřebitele nebezpečné." (pracovní překlad z anglické verze tiskové zprávy)

Plné znění tiskové zprávy: Europe's changing role in expanding cocaine and methamphetamine markets

Tisková zpráva obsahuje dvě zmínky o České republice.

Analýzy jsou dostupné ze stránek EMCDDA

EU Drug Markets: In-depth analysis (úvodní přehled)

EU Drug Market: Cocaine

EU Drug Market: Methamphetamine

 

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.