EMCDDA: Měnící se role Evropy při rozšiřování trhů s kokainem a metamfetaminem

, rubrika Press centrum

Tisková zpráva EMCDDA č. 5/2022 byla vydána 6. 5. 2022 k tiskové konferenci protidrogové agentury EU (EMCDDA) a Europolu. Byly zveřejněny nové analýzy drogových trhů EU 2022:  analytické zprávy k trhům s kokainem a metamfetaminem. 

Z tiskové zprávy jsme vybrali:

"Analýzy pokrývají trendy v dodavatelském řetězci od výroby a obchodu až po distribuci a použití. Popisují velký a expandující trh s kokainem a v současné době malý, ale neustále rostoucí trh s metamfetaminem v EU. Varují také před zvýšenou hrozbou, kterou představují inovace výrobních procesů a chemických prekurzorů a rostoucí řada produktů, které mohou být pro spotřebitele nebezpečné." (pracovní překlad z anglické verze tiskové zprávy)

Plné znění tiskové zprávy: Europe's changing role in expanding cocaine and methamphetamine markets

Tisková zpráva obsahuje dvě zmínky o České republice.

Analýzy jsou dostupné ze stránek EMCDDA

EU Drug Markets: In-depth analysis (úvodní přehled)

EU Drug Market: Cocaine

EU Drug Market: Methamphetamine

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage