Drogové politiky by měly vzít v potaz lidská práva

, rubrika Press centrum

Tisková zpráva, 16. 12. 2022 - Rada pro justici a vnitřní věci v prosinci 2022 schválila Závěry Rady na téma lidských práv v drogových politikách („Council Conclusios on Human rights-based approach in drug policies“).

  • „V našem předsednictví jsme neměli malé cíle, nicméně na ministerské úrovni se nakonec podařilo najít shodu na dokumentu, který významně přispívá ke změně paradigmatu v drogových politikách směrem od nesmyslné kriminalizace nemocných lidí k racionální drogové politice a větší humanizaci politik v rámci EU," říká český národní koordinátor pro protidrogovou politiku, Jindřich Vobořil, a dodává: "Globálně se válka proti drogám nedá vyhrát a přináší spíše stigma, mnoho milionů nemocných, uvězněných a popravených lidí. EU se tímto dokumentem hlásí ke snaze globálně změnit politiku a více ji zaměřit na zdraví lidí."

Dokument se projednával na pracovní úrovni Rady EU od září do prosince 2022, kdy doznal řady změn, avšak na finální podobě se konsensuálně shodly všechny členské státy EU. Schválen byl 8. prosince 2022 na jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci.

Závěry Rady cílí na prosazování lidských práv v drogových politikách, na podporu destigmatizačního a nediskriminačním přístupu s cílem podpořit veřejné zdraví na úrovni EU, uplatňování přiměřených a účinných reakcí na trestné činy související s drogami, včetně možnosti zkoumat inovativní a vědecky podložené přístupy v drogových politikách. Závěry rovněž podporují potřebu zajistit dobrovolný přístup ke službám a péči pro uživatele drog a cílí na specifické potřeby zranitelných skupin.

Závěry Rady vyzývají členské státy EU, aby podpořily účast a zapojení občanské společnosti a vědecké komunity, posílily mezinárodní spolupráci a uplatňovaly vyvážený přístup založený na lidských právech a vědeckých důkazech, včetně důrazného odsouzení nepřiměřených trestů za trestné činy související s drogami. Ačkoli dokument není právě závazný, jedná se o úspěch se silným politickým přesahem na národní i mezinárodní úrovni.

  •  „Prohibice má prokazatelně negativní dopady na veřejné zdraví. Vysoké tresty za nenásilné trestné činy související převážně s užíváním nelegálních látek pro osobní potřebu, nevedou k řešení drogového fenoménu. Dotýkají se nejzranitelnějších skupin obyvatel, nemocných a závislých osob. Pevně věřím, že EU bude inspirací v pojetí humánní drogové politiky a posun se projeví i na úrovni národních států. Česká republika si v tomto smyslu klade vysoké cíle na úpravu své národní politiky v oblasti závislostí i v období po skončení českého předsednictví," uvádí Jindřich Vobořil.

Evropská unie přijetím tohoto dokumentu vysílá jasný signál, že cílem moderních drogových politik, je přístup založený na destigmatizaci uživatelů drog, na principu snižování škod (tzv. harm reduction), implementaci přiměřených trestů a podpoře dostupné léčby pro osoby závislé a závislostí ohrožené.

  • „Česká republika potvrzuje, že může být lídrem v rámci společnosti zemí EU. Náš tým pracoval tvrdě a výsledek v podobě tak zásadního dokumentu schváleného ministry vnitra a spravedlnosti celé EU je ukázka, že Česká republika může mít silný hlas v celé EU a své priority si prosadit dokáže. Za to svému týmu musím vyslovit díky," říká Jindřich Vobořil závěrem.

Poznámka:

 

Původně zveřejněno Českým předsednictvím v Radě Evropské unie:

Drogové politiky by měly vzít v potaz lidská práva 

Drug policies should strongly consider human rights perspective 

Les politiques en matière de drogues devraient prendre en compte les droits de l'homme 

 

 

 

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage