Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Pro datum Září 2025 nejsou žádné články

Poslední 3 články

UŽÍVÁTE DROGY? KOLIK? PROČ? Česká republika spolu s dalšími téměř čtyřmi desítkami zemí chce lépe pochopit vzorce užívání nelegálních drog

Praha, 23. 5. 2024 – Právě byla zahájena Evropská on-line studie o drogách. Až do konce června je možné odpovědět na otázky v dotazníku na evropské platformě EU Survey. Studie je zcela anonymní. Dotazník je rozdělen do více částí – na vyplnění tak většinou stačí krátký čas, asi 10 minut. Mohou jej vyplnit lidé ve věku 18+ let, kteří v posledním roce užili některou z nelegálních drog, včetně konopí.

Čtěte více

Investovat do prevence je nutné a dlouhodobě se vyplácí (tisková zpráva)

Praha, 21. 5. 2024 – Ředitelka Odboru protidrogové politiky Lucia Kiššová a zástupci Odboru protidrogové politiky se účastnili konference, kterou pořádal Magistrát města Ústí nad Labem na téma „Prevence na školách a dopady užívání návykových látek“. Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil se pak vzdáleně připojil na navazující tiskový briefing zaměřený na prevenci, financování oblasti prevence a významu nízkoprahových adiktologických služeb pro uživatele návykových látek.

Čtěte více

V tabákové a alkoholové politice jsou některé ukazatele v ČR alarmující. Odborníci diskutovali o změnách v opatření a nastavení tabákové a alkoholové politiky

Praha, 24. 4. 2024 – Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil uspořádal první pracovní setkání zaměřené na politiku v oblasti tabáku a alkoholu v ČR se zástupci dotčených resortů, odborníků, politiků a průmyslu. Setkání zaštítili poslankyně Renáta Zajíčková a senátor Roman Kraus. V oblasti užívání alkoholu a tabáku je stále ČR v nejhorších číslech u dospívající mládeže v EU. Dalším velmi varujícím ukazatelem je setrvalý nárůst nelegální výroby a růst nelegálního trhu s tabákovými výrobky, který meziročně každoročně stoupá již deset let.

Čtěte více