Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Pro datum Březen 2025 nejsou žádné články

Poslední 3 články

Nejčastější mýty spojené s pitím alkoholu a jeho zdaněním

Praha, 10. 4. 2024 – Alkohol je v Evropě nejčastěji užívanou návykovou látkou. To, že je legální, neznamená, že je méně nebezpečný. Každý den zemře v Evropě kvůli alkoholu 2 200 lidí. Konzumace alkoholu je v Evropě příčinou každého čtvrtého úmrtí mladých lidí ve věku 19-24 let, a to především v důsledku úrazů. Tři nejúčinnější způsoby, jak snížit spotřebu a škody způsobené alkoholem, spočívají v tom, že se alkohol stane dražším, méně dostupným a méně propagovaným.

Čtěte více

AVÍZO: Kulatý stůl k nejčastějším mýtům spojeným s pitím alkoholu a jeho zdaněním

Kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice a Úřad vlády ČR – Odbor protidrogové politiky – pořádají ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, PAQ Research a platformou Ministr Zdraví u příležitosti Světového dne zdraví „Kulatý stůl k nejčastějším mýtům spojeným s pitím alkoholu a jeho zdaněním“. Po úvodních prezentacích bude následovat diskuse. 

Termín: středa 10. dubna 2024, od 10:00 hod. Místo: Kancelář Světové zdravotnické organizace v ČR, Rytířská 31, Praha 1.

Čtěte více

Historický milník mezinárodní drogové politiky: Snižování škod je poprvé zmíněno v rezoluci OSN na téma prevence předávkování drogami

Praha, 2. 4. 2024 – USA v rámci 67. zasedání Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni, které se konalo ve dnech 14. – 22. března 2024, předložily rezoluci na téma prevence předávkování drogami. Rezoluce poprvé v historii OSN přímo vyzývá členské státy, aby v rámci národní legislativy zaváděly harm reduction, tj. opatření snižování škod a rizik jako nezbytnou součást drogové politiky chránící veřejné zdraví, jejímž cílem je minimalizovat nepříznivé zdravotní a sociální dopady užívání nelegálních drog, zejména syntetických. Jde o první rezoluci od vzniku CND, která byla schvalována hlasováním, nikoliv konsensem.

Čtěte více

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage