Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a tiskové zprávy Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.

Pro datum Říjen 2021 nejsou žádné články

Poslední 3 články

Až třetina dospělých v Česku může mít vážný problém se závislostmi

Praha, 6. 4. 2022 – „Některé závislosti přeceňujeme, zatímco jiné, často ty vlastní, bagatelizujeme“, říká Jindřich Vobořil. Vláda dnes poprvé obdržela Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice. Zpráva přináší ve stručné a jasné podobě doporučení zaměřená na snížení škodlivých dopadů užívání návykových látek jak na jednotlivce – občany – tak na společnost jako celek.

Čtěte více

Alkohol – dobrý sluha nebo zlý pán?

Praha, 29. 3. 2022 – „Alkohol může být občas dobrý sluha, ale často je také zlý pán,“ uvádí Jindřich Vobořil. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v roce 2021 poprvé připravilo obsáhlou Zprávu o alkoholu v České republice, která je podkladem pro formulaci vládních veřejnězdravotních opatření založených na faktech.

Čtěte více