Press centrum

Tiskové zprávy či vyjádření Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a tiskové zprávy Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky.