Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

, rubrika Novinky

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v ČR. Je rovněž nástrojem pro implementaci programu WHO Zdraví 2020, který byl schválen 62. zasedáním Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace pro Evropu v září 2012.

Dokument Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí je k dispozici v češtině a v angličtině na stránkách Ministerstva zdravotnictví.