Národní konference realizace protidrogové politiky na místní úrovni 2017 (výstupy)

, rubrika Aktuality

V červnu 2017 se konala národní konference zaměřená na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni. Výstupy z konference jsou přístupné veřejnosti.

Sekretariát RVKPP uspořádal toto setkání ve snaze propojit zástupce ústředních orgánů státní správy a zaměstnance krajů a obcí, v jejichž kompetenci je realizace protidrogové politiky na daném území.

Jedním z cílů konference byl i přenos dobré praxe v realizaci protidrogové problematiky na místní úrovni.

Konference se aktivně zúčastnili nejen pracovníci sekretariátu RVKPP, ale i zástupci ministerstev, krajů, obcí, neziskových organizací a odborných společností.

Integrace závislostí se prohlubuje

Úvodní příspěvek měl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který informoval o integraci jednotlivých protidrogových politik, tedy alkoholu, tabáku, nelegálních drog a hazardního hraní, došlo tak k sjednocení a společnému řešení problému závislostí obecně.

Národního koordinátora v úvodním bloku doplnil Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, s tématem zaměřeným na veřejnozdravotní význam užívání návykových látek.

Aktuální otázky protidrogové politiky

Ve druhém bloku přednášek byly prezentovány především hlavní legislativní změny s dopadem na organizaci a výkon protidrogové politiky, tj. zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, novela zákona o sociálních službách (v II. čtení v PS PČR) a zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.

Blok legislativních změn a rozbor aktuálně skloňovaných zákonů uzavřel příspěvek o systému a kvalitě prevence. Představena byla role MŠMT jako gestora prevence rizikového chování u dětí a mládeže.

Protidrogová politika na místní úrovni

Předposlední blok programu tvořila témata zaměřená na protidrogovou politiku na místní úrovni, která byla prezentována zástupci krajů, obcí i neziskových služeb.

Své příspěvky představili sekretariát RVKPP, krajský protidrogový koordinátor, zástupce služeb a starostů. Zdůrazněna byla role a význam protidrogového koordinátora (na krajské i místní úrovni), který je důležitým článkem protidrogové politiky a důležitou jednotkou v systému koordinace protidrogové politiky.

Panelová diskuze - realita poskytování služeb na místní úrovni

Závěrečnou část konference uzavřela panelová diskuze za účasti představitelů Asociace nestátních organizací, výboru SNN ČLS JEP, předsedkyně sociálního výboru Moravskoslezského kraje, bývalé protidrogové koordinátorky hl. m. Prahy a protidrogového koordinátora města Orlová.

V rámci diskuze byla zmíněna problematika financování a nejednotnosti dotačních řízení jednotlivých resortů, která s sebou nesou nadměrnou administrativní zátěž.

Co se týče zdravotních služeb, jedním z problémů zmíněných v panelové diskuzi je chybějící ambulantní adiktologická péče. V několika regionech je tato absence zcela zásadním nedostatkem.

Stále se v některých krajích setkáváme s problémy s dostupností specifických typů léčby, v největší míře hlavně substituční léčby.


Na základě dotazů z publika odborníci v panelu komentovali témata související s tzv. protidrogovým vlakem a testování drog z odpadních vod na základních školách v Moravskoslezském kraji.

V rámci diskuze bylo z pléna doporučeno sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe na místní úrovni.


__________________________________

Podrobný zápis z konference včetně prezentací a tiskové zprávy naleznete na vládních stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). 

Fotografie z konference najdete na Flickr účtu @DROGY-INFO.CZ.


TOPlist