VAROVÁNÍ před novými syntetickými opioidy

, rubrika Novinky

Informace pro odborníky i veřejnost a výzva pro adiktologické služby.

V Irsku bylo vydáno varování ohledně výskytu závažných předávkování novými syntetickými opioidy, které byly distribuovány jako heroin. Podle předběžné analýzy mohla předávkování být způsobena některým z nitazenů - novými syntetickými opioidy, jejichž užití je spojeno s vysokým rizikem předávkování. Nitazeny se mohou vyskytovat ve formě prášku nebo tablet, či jako příměs v látce nelegálně distribuované jako heroin.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti v rámci činnosti EWS systému, který koordinuje, žádá všechny, koho by se to mohlo týkat, o mimořádnou opatrnost. Účinnou intervenci snižující výskyt smrtelných předávkování opioidy představuje distribuce naloxonu. Instruktážní video a edukační materiály pro odborníky a klienty jsou na stránce NYXOID Naloxone®  https://nyxoid.com  - z hlavní stránky klikněte na slova Česká republika, otevře se stránka v češtině.

Doporučení pro uživatele: Buďte obezřetní, nikdy nevíte, jaké látky nelegální drogy obsahují, nebo jaký je přesný obsah účinné látky. Neužívejte drogy o samotě. Pokud užíváte opioidy, neužívejte žádné další látky s tlumivým účinkem, jako např. benzodiazepiny nebo alkohol. Při podezření na předávkování, okamžitě zajistěte lékařskou pomoc. Pořiďte si v kontaktním centru nebo od pracovníka terénního programu naloxon a mějte ho u sebe.

Naloxon poskytují tyto programy:

Drop In, o.p.s.; Centrum metadonové substituce; Praha

Drop In, o.p.s.; Terénní program; Praha

DRUG - OUT Klub, z.s.; Terénní program; Ústí nad Labem

DRUG - OUT Klub, z.s.; Kontaktní centrum pro drogově závislé; Ústí nad Labem

No Biohazard - progressive o.p.s; KC Stage 5; Praha

No Biohazard - progressive o.p.s; FIXPOINT; Praha

SANANIM; Kontaktní centrum SANANIM; Praha

SANANIM; Terénní programy SANANIM; Praha

Terénní program Ulice; Terénní program Ulice; Plzeň

Auritus - centrum adiktologických služeb; KC Auritus; Tábor

Auritus - centrum adiktologických služeb; Street Program Auritus; Tábor

Společnost Podané ruce; Kontaktní centrum v Brně; Brno

Společnost Podané ruce; Terénní programy v Brně; Brno

Společnost Podané ruce; Kontaktní centrum ve Znojmě; Znojmo

Společnost Podané ruce; Terénní programy na Vyškovsku; Vyškov

Společnost Podané ruce; Terénní programy na Blanensku; Blansko

Společnost Podané ruce; Terapeutické centrum na Bratislavské; Brno

Společnost Podané ruce; Terapeutické centrum v JMK (substituční program); Brno

Společnost Podané ruce; Kontaktní centrum v Uherském Hradišti; Uherské Hradiště

Společnost Podané ruce; Kontaktní centrum ve Zlíně; Zlín

Společnost Podané ruce; Terénní programy ve Zlíně; Zlín

Prostor; Kontaktní centrum; Kolín

Semiramis; Terénní program; Mladá Boleslav

Laxus; Kontaktní centrum; Hradec Králové

Prevent; Kontaktní centrum; České Budějovice


Původní informace zdravotní služby HSE zveřejněné 8. 12. 2023 na stránce The Journal:
https://www.thejournal.ie/hse-warning-heroin-nitazenes-cork-6243668-Dec2023/