V úterý 14. června bude zveřejněna Evropská zpráva o drogách 2022

, rubrika Novinky

Evropská zpráva o drogách 2022: Trendy a vývoj bude představena živě na on-line tiskové konferenci dne 14. června (11:00 SEČ). Tiskovou konferenci pořádá agentura EU pro drogy (EMCDDA).

Pro registraci na tiskovou konferenci a další informace sledujte stránky agentury EU pro drogy (EMCDDA): Launch event: European Drug Report 2022 

Informace o akci jsou uvedeny v tiskové zprávě Již brzy: Evropská zpráva o drogách 2022 bude zveřejněna 14. června. Podrobnosti uvádíme rovněž v presscentru.

Evropská zpráva o drogách 2022  je k dispozici ve 25 jazycích, včetně češtiny.

Zprávu doplní Statistický věstník (Statistical Bulletin) za rok 2022, který obsahuje soubor evropských dat, z nichž analýza vychází. Zároveň budou také zveřejněny novinky ze Systému včasného varování EU (EWS) týkající se nových psychoaktivních látek. EWS letos slaví 25. výročí svého vzniku.

Kontakt pro média

Kathy Robertson, EMCDDA, tisková mluvčí, press@emcdda.europa.eu

Komentář k informacím týkajícím se ČR může poskytnout Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Mgr. Pavla Chomynová - viz Kontakty.


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou