Seminář pro adiktologické služby 16.–17. května 2023

, rubrika Novinky

Prezentace ze semináře jsou zveřejněny na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Informace o semináři včetně programu, prezentací a odkazů na klíčové dokumenty jsou zveřejněny na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pod záložkou Koordinace a spolupráce.

Seminář se konal hybridní formou - v Lichtenštejnském paláci v Praze, s možností on-line připojení. Uspořádal jej Sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí – Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.