Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 schválená Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí byla zveřejněna 22. 11. 2022. Doprovodný balíček ke zprávě tvoří tisková zpráva "Zpráva o nelegálních drogách:" s přílohou "Souhrn situace".

" />

Zveřejnili jsme Zprávu o nelegálních drogách v České republice 2022

, rubrika Novinky

Zpráva o nelegálních drogách v České republice 2022 schválená Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí byla zveřejněna 22. 11. 2022. Doprovodný balíček ke zprávě tvoří tisková zpráva "Zpráva o nelegálních drogách:" s přílohou "Souhrn situace".

Plné znění Zprávy o nelegálních drogách je ve složce Výroční zprávy a na úvodní stránce tohoto webu. Tisková zpráva se souhrnem situace jsou v Press centru.

Fotografie z jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 22. 11. 2022 najdete na facebookové stránce drogy-info.