Přijímáme přihlášky na pozici certifikátora způsobilosti adiktologických služeb

, rubrika Novinky

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR připravuje otevření vstupního vzdělávání certifikátorů. Od 9. 2. 2024 je otevřeno přihlašování na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Podrobnou informaci a formulář přihlášky najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, ve zprávě Informace pro zájemce o pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb;  další související informace jsou pod záložkou Certifikace a síť služeb.

V případě zájmu o pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb se povinnost přihlášky týká také certifikátorů, kteří byli před rokem 2019 zapsáni v Rejstříku certifikátorů.

 

 


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou