Přijímáme přihlášky na pozici certifikátora způsobilosti adiktologických služeb

, rubrika Novinky

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR připravuje otevření vstupního vzdělávání certifikátorů. Od 9. 2. 2024 je otevřeno přihlašování na pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb.

Podrobnou informaci a formulář přihlášky najdete na stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, ve zprávě Informace pro zájemce o pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb;  další související informace jsou pod záložkou Certifikace a síť služeb.

V případě zájmu o pozici certifikátora odborné způsobilosti adiktologických služeb se povinnost přihlášky týká také certifikátorů, kteří byli před rokem 2019 zapsáni v Rejstříku certifikátorů.

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.