Národní úložiště šedé literatury obsahuje stovky prací na téma

, rubrika Novinky

NUŠL - Národní úložiště šedé literatury - poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Provozuje jej Národní technická knihovna.

Databáze NUŠL obsahuje informace o velkém množství dokumentů (vysokoškolských prací a zpráv). Například po zadání vyhledávacího řetězce "drogová závislost" se v databázi NUŠL vyhledalo 1026 prací publikovaných v rozmezí let 1982-2019 (zobrazeno 20. 2. 2020), z nichž 714 bylo k dispozici v plném textu.

Celkově se ke dni 20. 2. 2020 v NUŠL nacházelo 559 014 dokumentů, z nichž první byl publikován v r. 1874 - jednalo se o Zprávy výboru pro statistiku polního a lesního hospodářství v království Českém za rok 1873.

Nejstarší práce evidovaná v NUŠL týkající se drog je Psychická deprivace v dětství. Abúzus drog u mladistvých, z r. 1976; bohužel není k dispozici plné znění. První práce, u nichž je plné znění k dispozici, byly publikovány v letech 2003-2005. Nejstarší z nich je práce Odhady drogového trhu jako části nelegální ekonomiky, autorů Vopravil, J., Hronová, S., Seger, J., Radimecký, J. Vysoká škole ekonomická v Praze, 2003. Tato práce je dostupná v digitálním depozitáři VŠE.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.