Naloxonový program v ČR zahájen: účinná intervence snižující výskyt smrtelných předávkování opioidy

, rubrika Novinky

Oznámení o zahájení realizace pilotního projektu zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR, který projednala a schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v dubnu a listopadu 2020.

Ročně zemře v ČR na předávkování opioidy (heroinem, fentanylem, morfiem, kodeinem a dalšími opiovými alkaloidy) přibližně 20 osob užívajících drogy. I když v porovnání s průměrem EU jde o velmi nízký výskyt, řadě těchto tragických případů se dá zabránit včasnou reakcí. Jednou z nejúčinnějších intervencí v okamžiku, kdy předávkování již nastane, je podání opioidního antagonisty naloxonu, který vytěsní působící opioid z receptorů a přeruší tím útlum dechového centra. Programy distribuce naloxonu k laické aplikaci umožňují podání naloxonu osobami (často jinými uživateli nebo rodinnými příslušníku), kteří jsou svědky předávkování. Pilotní naloxonový projekt byl právě zahájen v ČR.

Realizaci pilotního projektu zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR projednala a schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) v dubnu a listopadu 2020. Koordinuje jej Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), které je součástí Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Naloxon je opioidním antagonistou, jehož podání osobě intoxikované opioidy se používá k odvrácení život ohrožující intoxikace a zejména jejího fatálního vyústění. Projekt spočívá v krátkém zaškolení uživatelů drog (či jiných osob, jako jsou osoby blízké nebo terénní pracovníci), kteří nosí naloxon u sebe, a k jeho podání v případě, kdy jsou svědky předávkování. V projektu v ČR bude použit přípravek Nyxoid® ve formě nosního spreje s obsahem naloxonu o síle 1,8 mg, který má registraci pro trh EU. Programy distribuce naloxonu, tzv. Take-Home Naloxone (THN) programy jsou dostupné v dalších 11 zemích EU a v Norsku.

Naloxonový program patří k základním intervencím snižujícím rizika zdravotních dopadů užívání drog. Jeho podání je jednoduché, je spojeno s minimem rizik a nežádoucích účinků a zlepšení stavu při předávkování opioidy je téměř okamžité. Sekundárně, školení a informování o tématu vnáší do populace osob užívajících drogy a jejich blízkých téma prevence předávkování a upozorňuje na možná rizika při užívání drog.

Pilotní projekt bude realizován v  7 městech v celkem 14 programech, které byly vybrány s ohledem na poměrně vysoký výskyt vysoce rizikových (injekčních) uživatelů opioidů v lokalitách, ve kterých působí:

 • Nízkoprahové středisko Drop In, Praha
 • Terénní program Drop In, Praha
 • Kontaktní centrum SANANIM, Praha
 • Terénní program SANANIM, Praha
 • Kontaktní centrum Progressive, Praha
 • Terénní program Progressive, Praha
 • Substituční program a adiktologická ambulance REMEDIS, Praha
 • Kontaktní centrum Semiramis, Mladá Boleslav
 • Kontaktní centrum Prevent, České Budějovice
 • Terénní program Spolek Ulice, Plzeň
 • Kontaktní centrum a terénní program Drug Out Club, Ústí nad Labem
 • Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje Laxus, Hradec Králové
 • Kontaktní centrum Laxus Hradec Králové, Hradec Králové
 • Terénní program a Kontaktní centrum Společnost Podané ruce, Brno.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) zajišťuje průběžný monitoring; po roce trvání bude program vyhodnocen. 

Další informace jsou uvedeny ve zprávě Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR v sekci Výzkumné projekty na tomto webu.