Kontrola konopí a právo na soukromí (publikace EMCDDA)

, rubrika Novinky

Právní aspekty kontroly konopí z hlediska ústavního práva na soukromí; informace byla původně zveřejněna Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost v lednu 2019.

Cannabis control and the right to privacy

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti (EMCDDA) informovalo o třech případech z různých zemí, kdy nejvyšší soudy v roce 2018 potvrdily, že státní zásahy do soukromého života občanů, kteří si přejí (pěstovat a užívat) konopí, nejsou vždy oprávněné. Jednalo se o rozhodnutí soudů v Gruzii, Jižní Africe a Mexiku. Případy jsou stručně popsány ve článku Cannabis control and the right to privacy

Všechny tři soudy zdůraznily, že jakékoli soukromé užívání konopí by nemělo být v přítomnosti dětí. Soudy také komentovaly trendy v mezinárodním vývoji v oblasti politiky týkající se konopí a jeho užívání. Gruzínský soud vzal na vědomí rostoucí uplatňování zákona o lidských právech v moderních právních normách a jihoafrický soud rozhodl, že takové zásahy státu nejsou odůvodněné „v otevřených a demokratických společnostech“.