Kontrola konopí a právo na soukromí (publikace EMCDDA)

, rubrika Novinky

Právní aspekty kontroly konopí z hlediska ústavního práva na soukromí; informace byla původně zveřejněna Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost v lednu 2019.

Cannabis control and the right to privacy

Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislosti (EMCDDA) informovalo o třech případech z různých zemí, kdy nejvyšší soudy v roce 2018 potvrdily, že státní zásahy do soukromého života občanů, kteří si přejí (pěstovat a užívat) konopí, nejsou vždy oprávněné. Jednalo se o rozhodnutí soudů v Gruzii, Jižní Africe a Mexiku. Případy jsou stručně popsány ve článku Cannabis control and the right to privacy

Všechny tři soudy zdůraznily, že jakékoli soukromé užívání konopí by nemělo být v přítomnosti dětí. Soudy také komentovaly trendy v mezinárodním vývoji v oblasti politiky týkající se konopí a jeho užívání. Gruzínský soud vzal na vědomí rostoucí uplatňování zákona o lidských právech v moderních právních normách a jihoafrický soud rozhodl, že takové zásahy státu nejsou odůvodněné „v otevřených a demokratických společnostech“.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist