Komise OSN pro narkotika (CND) - tématické diskuse 21.-22. 9. 2022

, rubrika Novinky

Zástupci ČR, národní koordinátor pro protidrogovou politiku J. Vobořil a jeho vědecký poradce doc. V. Mravčík, se účastní tematických diskusí v rámci Komise OSN pro narkotika (CND) ve Vídni na téma lidských práv v drogové politice a jejich souladu s Úmluvami OSN o drogách.

Program jednání je dostupný na stránkách UNODC: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/65_Session_2022/thematic-sessions.html Na těchto stránkách je možno sledovat živý internetový přenos diskuse.

Jedním z panelistů, kteří promluvili na Tématické diskusi 1 (21. 9.) byl doc. MUDr. Viktor Mravčík, PhD.

Dr. Mravčík upozornil na negativní důsledky represivní drogové politiky a prohibice a zdůraznil potřebu změny směrem k dekriminalizaci a zodpovědné přísné legální regulaci. Celá diskuze a zejména příspěvek ČR vzbudil mezi přítomnými delegáty z celého světa značnou pozornost, byl předmětem živé otevřené diskuze, která by na tradičním konzervativním fóru CND ještě donedávna nebyla představitelná - což je znamením probíhajících pozitivních změn v mezinárodním systému kontroly drog posouvajících důraz od trestněprávního k veřejnězdravotnímu pojetí drogové politiky.

Prezentace a přepis příspěvku dr. Mravčíka jsou zveřejněny na stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Na tématické diskusi 2 (22. 9.) Českou republiku zastupuje Mgr. Jindřich Vobořil. Přednese národní projev.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage