Jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 27. června 2023

, rubrika Novinky

Program jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPZ), které se koná  v úterý 27. června 2023 od 11 do 13 hodin na Úřadu vlády ČR (Strakova akademie).

Program jednání:

I.        Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí

II.        Vyhodnocení Konceptu struktury zpráv v oblasti závislostí za r. 2022

III.        Zpráva o hazardním hraní v České republice 2023

IV.        Zpráva o digitálních závislostech v České republice 2023

V.        Priority a oblasti podpory dotačního řízení ÚV ČR a ostatních ústředních orgánů státní správy politiky v oblasti závislostí na rok 2024

VI.        Změny v centralizaci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na
realizaci protidrogové politiky

VII.        Materiály pro informaci

        a.        Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022

        b.        Výsledky výzvy k podání žádostí o dotace v rámci dotačního titulu „Protidrogová
politika" Úřadu vlády ČR

         c.        Příloha Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023-2025

VIII.        Různé

 

 


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou