Hledáme kolegyni/kolegu do Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

, rubrika Novinky

Služební poměr na dobu neurčitou. Uzávěrka přihlášek: 20. duben 2023.

Práce je vhodná pro osoby s vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu, se znalostí anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka.

Předpokládaný nástup: 15. května 2023.

Čemu se budete věnovat?

  • Koordinaci, stanovování zásad a postupů hodnocení celorepublikových programů ochrany zdraví a politiky v oblasti závislostí, monitorování zdravotního stavu skupiny obyvatel ohrožených závislostmi,
  • hodnocení epidemiologické situace, zdravotních a sociálních rizik uživatelů návykových látek a osob v riziku nelátkových závislostí, navrhování opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a skupin ohrožených závislostmi,
  • monitorování a analýze legislativních a dalších regulatorních nástrojů, dostupnosti a typů preventivních a jiných služeb v oblasti řešení dopadů problémového hraní na národní a místní úrovni,
  • přípravě zprávy o situaci v oblasti hraní hazardních her a dalších závislostí, jejich zdravotních a sociálních dopadech pro vládu ČR, odbornou a laickou veřejnost a média,
  • zpracování podkladů pro odborné publikace Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), redakční činnost při zpracování publikačních výstupů, podklady pro aktualizaci webové stránky NMS.

 

Způsob podání přihlášek, plné znění požadavků na zájemce o toto služební místo a podmínky, včetně platových, najdete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zveřejněném na stránkách vlada.gov.cz pod záložkou Úřad vlády - Nabídka zaměstnání. Oznámení je vedeno pod čj. 9758/2023-UVCR