Celoevropská studie: Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii

, rubrika Novinky

Duben 2020: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti prosí jednotlivce i adiktologické služby a jejich klienty, aby se do evropského průzkumu zapojili. Cílem studie je shromáždit informace o tom, jak se v Evropě v důsledku COVID-19 změnily vzorce užívání drog.

Respondenty studie Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii jsou lidé užívající psychoaktivní látky (drogy), ve věku 18 a více let. Průzkum je zcela anonymní, nejsou shromažďovány žádné informace, které by mohly později identifikovat respondenty, a získané informace jsou důvěrné.

Studie prováděná ve všech členských zemích Evropské unie. On-line dotazník je k dispozici v jednotlivých jazycích, tzn. i v češtině. Jazyk dotazníku se volí šipkou v pravém horním rohu stránky. Sběr odpovědí prostřednictvím dotazníku European Web Survey on Drugs probíhá po dobu 4 týdnů.

Studie je prováděna s využitím přizpůsobené metodiky Trendspotter. Součástí této studie je „Evropský internetový miniprůzkum zaměřený na drogy: COVID-19“ (Mini European Web Survey on Drugs: COVID-19). Cílem studie je shromáždit informace o tom, jak se v Evropě v důsledku COVID-19 změnily vzorce užívání drog. 

Studie je prováděna ve spolupráci s českým Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.