" />

Evropské kurikulum prevence (manuál)

, rubrika Novinky

Publikaci "European Prevention Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use" vydalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost (EMCDDA) v září 2019.

Příručka European Prevention Curriculum: a handbook for decision-makers, opinion-makers and policy-makers in science-based prevention of substance use (Evropské kurikulum prevence: příručka pro tvůrce rozhodnutí, tvůrce veřejného mínění a tvůrce politiky v oblasti prevence užívání návykových látek založené na důkazech) je ke stažení ze stránek EMCDDA.