Evropská zpráva o drogách 2019

, rubrika Novinky

Evropská zpráva o drogách 2019 a doprovodné materiály byly zveřejněny 6. června 2019. Zpráva byla vydána ve 24 jazycích, včetně češtiny.

Evropskou zprávu o drogách 2019 a tiskové zprávy v češtině najdete v sekci Presscentrum na stránce drogy-info.cz a rovněž na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v sekci Pro média.

Evropská výroční zpráva o drogách 2019 byla zveřejněna paralelně v Lisabonu, Praze, a dalších evropských zemích. Zpráva ve v24 jazycích, tiskové materiály, adudiovizuální materiály, informace ke zveřejnění v jednotlivých zemích a Statistical Bulletin 2019 najdete na www.emcdda.europa.eu/edr2019 (stránka Evropského monitorovacího centra pro drogy a závislosti, které zprávu vydalo). Statistický bulletin je k dispozici pouze v angličtině. Obsahuje v interaktivní podobě pro zobrazení na monitoru i v Excelu sestavy dat k jednotlivým oblastem, které jsou popsány v Evropské výroční zprávě o drogách.