Evropská studie SARS-COV-2 PANDEMIC AND ALCOHOL CONSUMPTION (dotazník v češtině)

, rubrika Novinky

Duben 2020: Fakulta psychologie Technické univerzity v Drážďanech žádá veřejnost o vyplnění krátkého dotazníku v rámci celoevropske studie SARS-COV-2 PANDEMIC AND ALCOHOL CONSUMPTION. Dotazník je k dispozici i v češtině.

Cílem celoevropské studie SARS-COV-2 PANDEMIC AND ALCOHOL CONSUMPTION je zjistit jak opatření přijímaná v jednotlivých evropských zemích během epidemie SARS-CoV-2 (tj. koronaviru) ovlivňují konzumaci alkoholu. Úvod na stránce Institutu klinické psychologie a psychoterapie (Fakulta Psychologie, Technická univerzita v Drážďanech) ke zveřejněn v angličtině a němčině.

Na konci článku jsou odkazy na jednotlivé jazykové verze dotazníku: Dotazník je k dispozici i v češtině.  

  • Autoři v úvodu k české verzi dotazníku uvádějí (citujeme část úvodu):

"Tento průzkum vznikl jako výsledek spolupráce epidemiologů z různých výzkumných organizací v Evropě, včetně Technické univerzity v Drážďanech (Německo) a Hospital Clínic de Barcelona (Španělsko). V České republice toto šetření koordinuje Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie, 1.LF UK a VFN v Praze ve spolupráci se SZÚ.

Zajímáme se o zachycení různých názorů a velmi si ceníme Vaší účasti v tomto šetření. Pro vyplnění dotazníku není důležité, zda v současné době pijete ani kolik alkoholu vypijete. Prosím, vezměte na vědomí, že toto šetření obsahuje osobní otázky týkající se například Vaší obvyklé konzumace alkoholu nebo omezení v souvislosti s řešením současné pandemie.

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 10 minut."

Přejít na dotazník v češtině


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage