EU4Health: provozní granty pro nevládní neziskové organizace

, rubrika Novinky

Agentura Evropské komise HaDEA vyhlásila výzvu k předkládání návrhů na provozní granty v rámci programu EU4Health zaměřené na nevládní neziskové organizace (NNO), informuje Ministerstvo zdravotnictví.

Žádosti o grant z programu EU4 Health Programme lze podávat od 8. prosince 2022.

Celkový rozpočet činí 9 milionů EUR a uzávěrka žádostí je 31. ledna 2023, 17:00 (SEČ).

Zdravotní NNO hrají hlavní roli v:

  • překlenování propasti mezi institucemi a pacienty, 
  • usnadňování komunikace mezi zeměmi EU a institucemi EU. 

Příjemci grantů by měli svou činností přispět k jednomu nebo více konkrétním cílům programu EU4Health.

Prostřednictvím provozních grantů budou neziskové organizace:

  • zlepšovat zdravotní gramotnost a podporu zdraví, 
  • spolupracovat s mezinárodními organizacemi a občanskou společností, 
  • optimalizovat činnosti a postupy ve zdravotnictví poskytováním zpětné vazby, 
  • usnadňovat komunikaci s pacienty.

Upozornění

Tato zpráva obsahuje úvodní část ze zprávy uveřejněné na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR - přejít na plné znění zprávy.

Úplné informace k výzvě jsou na webové stránce: EU4Health Programme.


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.