EMCDDA ZAHAJUJE ROČNÍ PŘECHODNÉ OBDOBÍ PRO PŘÍPRAVU NA NOVOU BUDOUCNOST

, rubrika Novinky

30.6.2023, LISABON - Dnes zveřejněná nová legislativa poskytuje Evropě silnější pravomoci k řešení současných i budoucích problémů s drogami. Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady reviduje mandát Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), aby udrželo krok se stále složitějším a rychle se měnícím drogovým fenoménem.

Nová legislativa poskytuje Evropě silnější pravomoci k řešení současných i budoucích problémů s drogami

Nařízení, které se dnes vyšlo v Úředním věstníku Evropské unie, vstoupí v platnost zítra, čímž agentura EMCDDA zahájí roční přechodné období, aby se připravila na provádění nového mandátu. Dne 1. července 2024, kdy nařízení vstoupí v platnost, se EMCDDA stane Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Agentura EMCDDA byla zřízena v roce 1993 za účelem monitorování drogového fenoménu a harmonizace a standardizace dat. V posledních letech však dochází ke stále většímu nesouladu mezi komplexitou fenoménu a vývojem situace v oblasti drog s nastavením stávajícího mandátu. S proaktivnějším mandátem, přizpůsobeným současné realitě, bude nová agentura EUDA lépe vybavena k tomu, aby podporovala EU a její členské státy při řešení vznikajících problémů v této oblasti. Bude se tak dít ve třech klíčových oblastech: monitoring, připravenost a rozvoj kompetencí pro účinnější intervence.

Nová legislativa mápůvod v návrhu Evropské komise z 12. ledna 2022, která vyzvala k posílení mandátu agentury, jenž by jí umožnil plnit úkoly potřebné k řešení současných i budoucích výzev souvisejících s nelegálními drogami. Evropský parlament a Rada EU schválily tento právní akt v červnu 2023 v rámci běžného legislativního postupu EU.

Jaké jsou nové úkoly agentury?

Podrobnější informace jsou v plném znění tiskové zprávy vydané EMCDDA dne 30. 6. 2023 (v angličtině).

Regulation (EU) 2023/1322 of the European Parliament and of the Council of 27 June 2023 on the European Union Drugs Agency (EUDA) and repealing Regulation (EC) No 1920/2006 - plné znění nařízení je v angličtině zveřejněno na webu EUR-Lex. Přímo na stránce si můžete zobrazit českou verzi tohoto nařízení.

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage