Eliminace VHC mezi uživateli drog v ČR: Semináře k nastavení a posílení spolupráce nízkoprahových drogových služeb a klinických pracovišť pro léčbu VHC

, rubrika Novinky

Cyklus seminářů konaných na podzim 2019. Účast je zdarma. Podrobný program a místa konání najdete na stránkách A.N.O. - Asociace nestátních organizací.

Seminář je součástí aktivit zaměřených na eliminaci VHC v epidemiologicky nejvýznamnější skupině v ČR – u uživatelů drog. Jedním z cílů těchto aktivit je podpořit spolupráci klinických pracovišť a služeb, které se věnují této cílové skupině. Odbornou garanci převzali doc. Viktor Mravčík/NMS, Praha a prof. MUDr. Petr Husa, CSc./Klinika infekčních chorob, LF MU Brno. Tuto aktivitu organizuje Sekce Harm Reduction Asociace Nestátních organizací A.N.O., spolu se Společností Podané ruce a Institutu expertních služeb (IES), ve spolupráci se společnostmi AbbVie s.r.o., Merck Sharp & Dohme s.r.o.a Gilead pod záštitou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, v návaznosti na akční plán Eliminace VHC mezi uživateli drog v ČR na období 2019–2021.

V rámci semináře se představí místní nízkoprahové drogové služby a zároveň místně příslušná klinická pracoviště pro léčbu VHC.Seminář vytvoří prostor pro společnou komunikaci a klade si za cíl identifikovat a popsat příležitosti i překážky spolupráce v rámci témat jako je screening VHC u uživatelů drog, usnadnění jejich vstupu do léčby, udržení v léčbě, prevence reinfekce a podobně. Výstupem může být i konkrétní plán budoucí spolupráce, ať už nové či pokračující.

Seminář bude reflektovat lokální situace a odlišnosti, proběhne na několika místech v rámci ČR, aby bylo možné diskutovat co nejkonkrétněji a spolupráci definovat co nejvíce na míru.

Podrobnější informaci, program, pozvánku a konkrétní místa a termíny konání najdete na stránkách asociace A.N.O. Vstup na semináře je zdarma.

[Zdroj: stránky A.N.O. - Asociace nestátních organizací, http://www.asociace.org/aktuality/eliminace_vhc/; datum zveřejnění 12. 9. 2019; zobrazeno a převzato 27. 9. 2019]


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo novou stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 15. 5. 2020 v 9:30 h.

 

TOPlist