Dvě obsáhlé zprávy o situaci v oblasti závislostí zveřejněny 29. 2. 2024

, rubrika Novinky

Dne 29. 2. 2024 byla zveřejněna Zpráva o alkoholu v České republice 2023 a Zpráva o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023.

Souhrny obou zpráv jsou dostupné na homepage drogy-info.cz pod záložkou Přehled situace

Obě zprávy v plném znění najdete pod záložkou Zprávy, odborné publikace a časopis - Zprávy o situaci. V tomto umístění jsou zveřejněny i všechny zprávy o situaci od r. 2001.

Tiskovou zprávu, souhrny obou zpráv a plná znění Zprávy o alkoholu v České republice 2023 a Zprávy o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023 najdete rovněž pod záložkou Press centrum (TZ z 29. 2. 2024). 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage