Dvě obsáhlé zprávy o situaci v oblasti závislostí zveřejněny 29. 2. 2024

, rubrika Novinky

Dne 29. 2. 2024 byla zveřejněna Zpráva o alkoholu v České republice 2023 a Zpráva o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023.

Souhrny obou zpráv jsou dostupné na homepage drogy-info.cz pod záložkou Přehled situace

Obě zprávy v plném znění najdete pod záložkou Zprávy, odborné publikace a časopis - Zprávy o situaci. V tomto umístění jsou zveřejněny i všechny zprávy o situaci od r. 2001.

Tiskovou zprávu, souhrny obou zpráv a plná znění Zprávy o alkoholu v České republice 2023 a Zprávy o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023 najdete rovněž pod záložkou Press centrum (TZ z 29. 2. 2024). 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.