Dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2023

, rubrika Novinky

Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR dnes zveřejnil výzvu k podání žádostí pro rok 2023. Uzávěrka pro podání žádostí: pátek 16. prosince 2022.

Výzva k podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci programu „Protidrogová politika“ z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2023 je zveřejněna na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pod záložkou Dotace - 2023.

Webová aplikace dotačního řízení Úřadu vlády ČR v rámci programu „Protidrogová politika“ je přístupná přes speciální stránky dotačního řízení dotace-protidrogovapolitika.cz. V aktualitách na těchto stránkách jsou ve zprávě Informace k vyhlášení dotačního řízení 2023 shrnuty hlavní informace a upozornění na změny pro dotační řízení na rok 2023