Doporučení adiktologickým službám

, rubrika Novinky

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydal na základě diskuse na Adifóru doporučení pro adiktologické služby v období ukrajinské krize.

Doporučení obsahuje konkrétní pokyny, čemu je nutno věnovat pozornost, a jakým způsobem poskytovat adiktologické služby a substituční léčbu klientům - příchozím z Ukrajiny.  Obsahuje i kontakt na pracovníka Centra pro veřejné zdraví Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, se kterým česká substituční centra mohou u konkrétních klientů konzultovat poskytování substituční léčby.

Adiktologické služby jsou vyzývány, aby hlásily průběžně jakékoliv významné změny ve vývoji situace, výskytu urgentních nebo nežádoucích situací Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a závislosti.

Leták byl rozeslán adiktologickým službám e-mailem. Pokud jej některý poskytovatel služeb neobdržel, může si leták vyžádat na Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky: opk@vlada.cz 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor