Doporučení adiktologickým službám

, rubrika Novinky

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydal na základě diskuse na Adifóru doporučení pro adiktologické služby v období ukrajinské krize.

Doporučení obsahuje konkrétní pokyny, čemu je nutno věnovat pozornost, a jakým způsobem poskytovat adiktologické služby a substituční léčbu klientům - příchozím z Ukrajiny.  Obsahuje i kontakt na pracovníka Centra pro veřejné zdraví Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny, se kterým česká substituční centra mohou u konkrétních klientů konzultovat poskytování substituční léčby.

Adiktologické služby jsou vyzývány, aby hlásily průběžně jakékoliv významné změny ve vývoji situace, výskytu urgentních nebo nežádoucích situací Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a závislosti.

Leták byl rozeslán adiktologickým službám e-mailem. Pokud jej některý poskytovatel služeb neobdržel, může si leták vyžádat na Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky: opk@vlada.gov.cz