Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19

, rubrika Novinky

16. 3. 2020: Soubor doporučení pro pracovníky adiktologických služeb.

Adiktologickým službám se v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 doporučuje:

 1. Přerušit poskytování ambulantních skupinových intervencí.
 2. V případě denního stacionáře změnit provoz na individuální kontakty, práci se skupinou přerušit.
 3. Pokud je to možné, s individuálními klienty přejít na telefonní či on-line kontakt, poradenství a terapii.
 4. Přerušit provoz kontaktních místností v nízkoprahových kontaktních centrech.
 5. Přerušit provoz zbytných služeb a intervencí, plánované výkony přesunout na později.
 6. Přerušit neakutní/preventivní  výkony spojené s odběrem biologického materiálu (včetně testování na přítomnost alkoholu, drog, testování infekcí, apod.)
 7. Zabezpečit provoz a poskytování klíčových služeb a intervencí: substituční léčba a jiná farmakoterapie, výměnný program a harm reduction intervence, krizová intervence.
 8. Personální zdroje soustředit na poskytování těchto klíčových služeb a intervencí.
 9. Zbytné personální zdroje (administrativa atd.) přesunout na práci doma.
 10. Pracovníci, kteří byli v kontaktu s možným zdrojem infekce v zahraničí nebo v ČR, pracovníci, kteří mají potíže, dostanou nařízenu práci doma
 11. Výdej materiálu ve výměnných programech, desinfekce, substitučních přípravků přizpůsobit situaci - vydávat větší množství materiálu a take-home dávky na více dní, ať se sníží kontakt klientů se službou.
 12. Využít systému objednávání klientů na určitý čas, ať se sníží pravděpodobnost shlukování osob a ať není přerušen provoz služby.
 13. Chránit pracovníky a klienty před přenosem viru, minimalizovat kontakt mezi pracovníky a klienty a mezi klienty, dodržovat protiepidemická opatření:
 • pracovníci dodržují bariérová opatření (vzdálenost, rukavice, respirátory (jsou-li), roušky, a to i improvizované, vyrobené svépomocí, pracovní oděv, atd.)
 • využívat výdejní okénko
 • desinfekce rukou před vstupem do služby, pravidelná desinfekce rukou personálu
 • pravidelná desinfekce povrchů (kliky, nábytek u výměny materiálu, výdejní okýnko u metadonového programu apod.)
 • nedovolit shlukování osob, tj. např. regulovat počet osob v čekárně
 • rezidenční služby dodržují zákaz návštěv a zákaz zbytného vycházení osob: komunity, ubytovací kapacity doléčovacích programů
 • terénní programy nenavštěvují klienty v bytech, kontakt se odehrává ve veřejném prostoru s dodržováním protiepidemických opatření (viz výše)

14. Dodržovat pokyny vlády, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcía sledovat aktuální informace na internetu, zejména:

15. Informovat osoby užívající drogy o epidemii a jak se chovat a chránit, např.:

16.   Být v kontaktu s místními strukturami krizového řízení (obec, kraj, hygienická stanice).

17.   Dále se vzájemně informovat o vývoji situace, čerpat z ověřených zdrojů, nešířit neověřené informace.

18.   Kontakty na vedoucí pracovníky odboru protidrogové politiky Úřadu Vlády České republiky:

 

Praha, 16. 3. 2020
Připravil a zveřejnil: Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.