Alkohol a tabák v České republice 2019 - konference

, rubrika Novinky

Konferenci Alkohol a tabák v České republice 2019 pořádá Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Světovou zdravotnickou organizací pod záštitou Ing. Andreje Babiše, předsedy vlády České republiky dne 27. 11. 2019.

Program konference

I. Současná situace v České republice a v zahraničí

(Moderuje Lucia Kiššová, Odbor protidrogové politiky)

 • Prezentace WHO zaměřená na alkohol v regionu EURO/WHO (EU) a České republiky – srovnání a doporučení, politika WHO Ana Carina Jorge Dos Santos Ferreira, Programová manažerka, Program alkohol a nelegální drogy, sekce nepřenosných nemocí a podpory zdraví WHO 
 • Prezentace WHO zaměřená na kontrolu a užívání tabáku v regionu EU-RO/WHO (EU) a České republiky – srovnání a doporučení, politika WHO Kristina Mauer, Programová manažerka oddělení kontroly tabáku, sekce nepře-nosných nemocí a podpory zdraví WHO 
 • Implementatace Akčních plánů v oblasti kontroly alkoholu a tabáku v letech 2015 – 2018 z perspektivy Ministerstva zdravotnictví Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví ČR 
 • Alkohol and Tabák v Národní strategii prevence a snižování škod spoje-ných se závislostním chováním 2019-2027 Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, ÚV ČR

II. ALKOHOL

(Moderuje Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti)

 • Užívání alkoholu v ČR Ladislav Csémy – Národní ústav duševního zdraví Doporučená dávka alkoholu: Může být alkohol vůbec zdravý? Michal Miovský, Klinika adiktologie 1. lékařské Fakulty Karlovy Univerzity 
 • Krátká intervence Ladislav Csémy, Národní ústav duševního zdraví 
 • SAFER a snižování škodlivých účinků alkoholu v České republice Miroslav Barták, Klinika adiktologie 1. lékařské Fakulty Karlovy Univerzity 
 • TBA, Jiří Hadaš, vedoucí oddělení nelineárních služeb, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
 • Novinky z léčby a „harm reduction“ Jiří Dolák, Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

III. TABÁK

(Moderuje Lucia Kiššová, Odbor protidrogové politiky)

 • Užívání tabáku v ČR v roce 2018 a jeho dopady zástupce Státního zdravotního ústavu 
 • Implementace rámcové úmluvy o kontrole tabáku v České republice Lenka Kostelecká, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 • Regulace reklamy na tabákové výrobky – základ pro kontrolu tabáku Adam Kulhánek, Klinika adiktologie 1. lékařské Fakulty Karlovy Univerzity 
 • Marketingová propagace produktů zahřívaného tabáku jako nástroj legitimi-zace tabákového průmyslu Denisa Hejlová, Fakulta sociálních studií Univerzity Karlovy 
 • Jednotné balení tabákových výrobků – fakta a mýty Kamila Zvolská, Centrum pro závislé na tabáku, 1. LF UK a VFN Praha 
 • Novinky v léčbě a „harm reduction“ v oblasti užívání tabáku Alexandra Pánková, Centrum pro závislé na tabáku, 1. LF UK a VFN Praha

IV. PANELOVÁ DISKUSE

Téma: Jak účinně snižovat míru užívání alkoholu a tabáku?

(Moderuje Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku, ÚV ČR)

Účast: zástupci Ministerstva zdravotnictví, WHO (Srdan Matič, Ana Carina Jorge Dos Santos Ferreira), Klinika adiktologie (Adam Kulhánek), Národní ústav duševního zdraví (Ladislav Csémy, Hana Sovinová), Recovery – sdružení pacientů s diagnózou závislostí (Tomáš Feifer), zástupci MPO a MZe

Přihlášky

Pro účast na konferenci je nutná registrace. V případě zájmu o účast vyplňte přihlášku https://forms.gle/8HFGzBaQi1K7nXWF6, případně kontaktujte Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou