Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020

, rubrika Novinky

Na Národní strategii Zdraví 2020 navazují akční plány, které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty.

Nyní (srpen 2016) existuje 13 akčních plánů, z nichž některé obsahují dílčí akční plány, podle jednotlivých témat. Mezi akčními plány jsou i plány věnované tématu omezení zdravotně rizikového chování.

Všechny akční plány ke strategii Zdraví 2020 jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví.