26. červen - Mezinárodní den boje proti zneužívání drog 2022

, rubrika Novinky

Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi se každoročně připomíná 26. června. Letošním tématem je „Řešení drogových problémů ve zdravotních a humanitárních krizích“.

Mezinárodní den proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi je informační aktivita, která vznikla na podnět Valného shromáždění OSN v roce 1987. Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) pro každý rok vyhlašuje jiné téma. 

Tématem roku 2022 je “Addressing drug challenges in health and humanitarian crises” - „Řešení drogových problémů ve zdravotních a humanitárních krizích“. Podrobné informace najdete na stránkách UNODC v angličtině, francouzštině, španělštině a několika dalších jazycích. #CareInCrises

Zároveň je každoročně vydávána Světová zpráva o drogách (World Drug Report). Zprávu World Drug Report 2021, zveřejněnou v červnu 2021, a zprávy za předchozí roky, najdete rovněž na stránkách UNODC.

Zpráva World Drug Report 2022 bude zveřejněna v úterý 28. 6. 2022 ve 13:00 hodin ve Vídni. Událost bude možné sledovat  živě ve webcastu Special event - Launch of the World Drug Report 2022.

 


Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.