Zpráva C-EHRN o harm reduction v Evropě 2019

, rubrika Blog

První monitorovací zpráva vydaná organizací Correlation - European Harm Reduction Network (C-EHRN) na téma harm reduction (snižování škod) v souvislosti s drogami v Evropě. Zpráva shrnuje situaci z pohledu občanské společnosti.

Zpráva Civil Society Monitoring of Harm Reduction in Europe, 2019 je dostupná u článku se stejným titulem, zveřejněného na stránce C-EHRN. Byla vydána v angličtině. Odkaz najdete pod podpisem článku, u slov "read report here…".

Ke sběru dat přispělo více než sto organizací a jednotlivců z 35 evropských zemí.

Doporučená citace: Tammi, T., Rigoni, R., Matičič, M., Schäffer, D., van der Gouwe, D., Schiffer, K., Perez Gayo, R., Schatz, E. (2020)

Rozhovor s Eberhardem Schatzem u příležitosti zveřejnění této zprávy vedený Peterem Sárosi je dostupný na stránce Drugreporter pod titulkem A Reality Check of the Official Data on Harm Reduction - Interview with Eberhard Schatz


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.