Zpráva C-EHRN o harm reduction v Evropě 2019

, rubrika Blog

První monitorovací zpráva vydaná organizací Correlation - European Harm Reduction Network (C-EHRN) na téma harm reduction (snižování škod) v souvislosti s drogami v Evropě. Zpráva shrnuje situaci z pohledu občanské společnosti.

Zpráva Civil Society Monitoring of Harm Reduction in Europe, 2019 je dostupná u článku se stejným titulem, zveřejněného na stránce C-EHRN. Byla vydána v angličtině. Odkaz najdete pod podpisem článku, u slov "read report here…".

Ke sběru dat přispělo více než sto organizací a jednotlivců z 35 evropských zemí.

Doporučená citace: Tammi, T., Rigoni, R., Matičič, M., Schäffer, D., van der Gouwe, D., Schiffer, K., Perez Gayo, R., Schatz, E. (2020)

Rozhovor s Eberhardem Schatzem u příležitosti zveřejnění této zprávy vedený Peterem Sárosi je dostupný na stránce Drugreporter pod titulkem A Reality Check of the Official Data on Harm Reduction - Interview with Eberhard Schatz


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist