Zdravotní a sociální řešení problémů s drogami: Evropská příručka 2021

, rubrika Blog

On-line příručka ve čtyřech svazcích. První svazek vychází v říjnu 2021; poslední je plánován na začátek roku 2022. Vydavatel: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Úvod a první část z prvního svazku čtyřsvazkové příručky Zdravotní a sociální reakce na drogové problémy: evropský průvodce 2021 - Health and social responses to drug problems: a European guide 2021  - je dostupná ze stránek Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Během října budou vydány další části prvního svazku.

Příručka je na stránkách EMCDDA k dispozici pouze v angličtině. V tiskové zprávě se uvádí: Na základě čerstvého globálního přehledu důkazů a poznatků z 29 zemí (27 EU, Turecka a Norska) jsou miniguides navrženy tak, aby podporovaly odborníky z praxe a politiky při řešení negativních důsledků užívání drog. Zdroje jsou prezentovány v digitálním a modulárním formátu, jehož cílem je zlepšit přístupnost, být čitelnější na celé řadě zařízení a usnadňovat pravidelné aktualizace a překlady.

Je možno si objednat zasílání aktualizací: http://eepurl.com/hJyg3X. Pro překlad publikace do češtiny je možno využít překladač integrovaný do internetového prohlížeče.

Rozvrh říjnových vydání je obsažen v tiskové zprávě EMCDDA releases new European miniguides on responding to drug problems

Rozvrh vydání

18. říjen - Action framework for developing and implementing health and social responses to drug problems (Akční rámec pro rozvoj a provádění zdravotních a sociálních reakcí na problémy s drogami)

Svazek 1: Patterns of use (Vzorce užívání)

19. říjen - Cannabis: health and social responses (Konopí: zdravotní a sociální reakce)

20. říjen - Non-medical use of medicines: health and social responses (Nemedicínské používání léčiv: zdravotní a sociální reakce)

21. říjen - Opioids: health and social responses (Opioidy: zdravotní a sociální reakce)

22. říjen -  Polydrug use: health and social responses (Užívání více drog: zdravotní a sociální reakce)

25. říjen - Stimulants: health and social responses (Stimulanty: zdravotní a sociální reakce)

26. říjen - New psychoactive substances: health and social responses (Nové psychoaktivní látky: zdravotní a sociální reakce)

Další svazky

  • Harms: Drug-related deaths, Infectious diseases (Úmrtí související s drogami, Infekční nemoci)
  • Settings: Local communities, Prisons, Recreational settings, Schools, Workplaces (Místní komunity, Věznice, Prostředí zábavy, Školy, Pracoviště)
  • Vulnerable groups: Families, Homeless people, Migrants, Older people, Women, Young people (Rodiny, Osoby bez domova, Migrující osoby, Starší lidé, Ženy, Mládež)

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage