Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB)

, rubrika Blog

Výroční zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB) byla zveřejněna 9. března 2023 ve Vídni.

Zpráva INCB Annual Report 2022 je dostupná ze stránek incb.org.

Výroční zpráva INCB zkoumá celosvětovou situaci v oblasti kontroly drog a předkládá doporučení vládám a regionálním a mezinárodním organizacím. Ke zprávě je připojen zvláštní dodatek o dostupnosti mezinárodně kontrolovaných léčiv a také zpráva o prekurzorech za rok 2022.