Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u adolescentů: Teoretická východiska, diagnostika a strategie intervence

, rubrika Blog

Knižní publikace dostupná zdarma (on-line) ze stránek Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. 

Monografie Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u adolescentů: Teoretická východiska, diagnostika a strategie intervence je volně ke stažení ze stránek Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), u článku Pomoc k bezpečnějšímu digitálnímu prostředí nabízí monografie z katedry psychologie.

Autoři: Jaroslava Suchá Eva Aigelová Helena Pipová Miroslav Charvát Martin Dolejš Nikol Václavková Terezie Babilonová  

Odborní recenzenti: doc. PhDr. Michal Čerešník, Ph.D. Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D. 

  • "Zajímavá publikace, která doposud českému trhu chyběla, je aktuálním shrnutím rozsáhlé problematiky z oblasti kyberprostoru. Předkládá ucelený rámec od definice základních pojmů přes teoretická východiska, diagnostiku a administraci metod až po specifické strategie prevence a intervence. S důrazem na multidisciplinární přístup vyzdvihuje význam časné intervence, specializovaného vzdělávání odborníků a potřebu individualizované péče. Představuje nejen teoretický základ pro studium nezdravého užívání u vybraných technologií, ale i praktické návody pro odborníky, rodiče a všechny, kteří se s oblastí problémového užívání digitálních technologií setkávají. Významně tím přispívá k rozvoji efektivních preventivních a intervenčních programů v této oblasti," uvádí se na stránkách UPOL.

Další informace

Tato publikace vznikla za podpory Nadace Sirius v rámci projektu „Tvorba metodických postupů pro práci s dospívajícími ohroženými problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí“ podpořeného ve XII. grantovém řízení na téma: „Rozvoj služeb pro děti ohrožené nadměrným používáním technologií a technologickými závislostmi“.

1. vydání © text Jaroslava Suchá, Eva Aigelová, Helena Pipová, Miroslav Charvát, Martin Dolejš, Nikol Václavková, Terezie Babilonová, 2024 © Univerzita Palackého v Olomouci, 2024

DOI: www.doi.org/10.5507/ff.24.24464367

ISBN 978-80-7476-338-0 (Togga, print)

ISBN 978-80-7476-339-7 (Togga, online: iPDF)

ISBN 978-80-244-6436-7 (Univerzita Palackého, print)

ISBN 978-80-244-6437-4 (Univerzita Palackého, online: iPDF)


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.